10_year_ANNI

Thang Long Phu Tho Investment Joint Stock Company

tlphutho-logo

Thanglong Phutho Invest cũng đang hướng tới mở rộng hoạt động đầu tư về lĩnh vực bất động sản và tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ, tiếp nhận quản lý đầu tư và khai thác một số dự án của tập đoàn và đối tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như: Dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Bảo Yên (5.000 ha), Dự án Khai thác 5 km cát Sông Đà
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là công ty mẹ chi phối, chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ.

Thang Long Phu Tho Investment Joint Stock Company is the investor of Vuon Vua Spa Resort & Country House project at 3 communes named Trung Thinh – Trung Nghia – Dong Luan, Thanh Thuy district, Phu Tho province. The project has a total area of 849 249 m2, has completed procedures for compensation and site clearance procedures on land. The project is being implemented the phase of the project. Thang Long Invest Group is the parent company which holds 60% of chartered capital..

- Head office: King Garden, Trung Thinh commune, Thanh Thuy district, PhuTho province

- Tel: 0210.3878464 / Fax: 0210.3878464

- Registered capital: VND 60,000,000,000 (Sixty billion dong)

- Contributed capital: VND 22,378,796,175 (Twenty and two billion, three hundred seventy eight million, seven hundred ninety six thousand and one hundred seventy five dong)

- Contributed capital of TIG: VND 15,125,476,175 (TIG owns the right to contribute capital up to 60% of chartered capital)

- Certificates of Investment No. 181021000464 first issued on 28 July, 2011 and changed 2nd on 03 February, 2012 by the People’s Committee of PhuTho Province.

- Scope of business: Developer and owner of King’s Garden Spa Resorts and Eco- Villas; construction investment, tourism services, accommodation, agriculture and mineral resources exploitation.

Some pictures Project:

anh 1

Photo Overview Vuon Vua Resort & Villas

anh2

 anh3 anh4 anh5